Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 38ste voorjaarscongres 2010/suppl.1

Voorjaarscongres

Symposia

Indicaties clozapine I

P.F.J. Schulte

Symposia

Preventing dementia; the role of vascular risk factors

N. Purandare, R.C. Oude Voshaar

Symposia

Hyperprolactinemiediagnostiek en -behandeling

Y. Roke

Symposia

Subtreshold-depressie beter te definiëren door ernst van symptomen dan door aantal DSM-IV-symptomen

J. Karsten, C.A. Hartman, J. Ormel, W.A. Nolen, B.W.J.H. Penninx

Symposia

Ontwikkelingen in de ouderenpsychiatrie

T.J. Holwerda, D. Vink, W. Houtjes, C.M. Sonnenberg

Symposia

Stress en psychose: is sensitisatie het onderliggende mechanisme?

C. Henquet

Symposia

12-minners van Nederlandse en Marokkaanse komaf; verschillen in omgevings- en kindfactoren: diagnostische implicaties

C.H. Paalman, C. Geluk

Symposia

Indiceren en routine outcome monitoring bij FACT

A. Nugter

Symposia

Risicofactoren voor het ontstaan van angst en depressie bij ouderen

D. Vink, M.J. Aartsen, H.C. Comijs, D.J.H. Deeg, A.T.F. Beekman

Symposia

OCS-spectrumstoornissen: een gemeenschappelijke etiologie?

D.C. Cath, A. Den Braber , C. Huyser, F. De Vries, S. De Wit, M. Figee

Symposia

Neurocognitieve effecten van ECT-behandeling bij depressieve ouderen

E. Verwijk, H.C. Comijs, M.L. Stek

Symposia

Autismespectrumstoornissen: Toestandsbeeld? Persoonlijkheidsproblematiek?

R.J. Van Der Gaag

Symposia

Wilsbekwaamheid in de praktijk: steun- én knelpunt

A.J.K. Hondius

Symposia

De depressie blijkt apathie. De man die niet op vakantie wilde

R.C. Van Der Mast

Symposia

Wilsbekwaamheid in de psychiatrie, filosofische theorie en medische praktijk

G.A.M. Widdershoven

Symposia

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie voor de behandeling van auditieve verbale hallucinaties; Wat heeft het ons gebracht?

C.W. Slotema

Symposia

Wilsbekwaamheid in de psychiatrie: een empirisch ethisch onderzoek naar medische praktijken

A.M. Ruissen

Symposia

Voorspelt een psychodynamische diagnose het beloop en de uitkomst van behandeling?

T.J.M. Ingenhoven

Symposia

Hersenactiviteit tijdens en voorafgaand aan auditieve verbale hallucinaties

K.M. Diederen

Symposia

Bronnen van verbaal auditieve hallucinaties; resultaten van model-free analyses

R. Goekoop

Symposia

Minder last van stemmen- stemmenpoli UMC Utrecht

I.E.C. Sommer

Symposia

Een depressie met delirante symptomen. De vrouw die bloed langs de muren zag stromen

P. Eikelenboom

Symposia

Ernstige depressie met hypochondere wanen. De vrouw met de gevoelige ingewanden

A. Dols

Symposia

De herkenning van psychopathologie met religieuze inhoud door pastores: een vignetstudie

A. Noort

Symposia

Dwangstoornissen en religie

H.J.G.M. Van Megen