Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 3, 181 - 190

Korte bijdrage

Nieuwe versus oude antipsychotica: weinig voordelen in echte wereld

P.F.J. Schulte, J.P.A.M. Bogers, A. Steenhoek

In de afgelopen vijf jaar werden zeven onafhankelijk gefinancierde studies gepubliceerd waarin men oude en nieuwe antipsychotica vergeleek; bovendien werden deze veelal bij patiënten uit de alledaagse psychiatrische praktijk uitgevoerd. De onderzoeken tonen weinig of geen voordelen van nieuwe boven oude antipsychotica. In het algemeen is de klinische effectiviteit niet verhoogd, maar is het bijwerkingenprofiel anders. Het effectiviteitsonderzoek rechtvaardigt om bij de keuze van een antipsychoticum ook nadrukkelijk de oude antipsychotica te betrekken, vooral de middel- en laagpotente.

 

trefwoorden effectiviteit, nieuwe antipsychotica, oude antipsychotica