Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 3, 169 - 179

Essay

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument

C.L. Mulder, M. van der Gaag, R. Bruggeman , W. Cahn, P.A.E. Delespaul, P. Dries, G. Faber, L. de Haan, F.M.M.A. van der Heijden, R.W. Kempen, E.S.G. Mogendorff, C.J. Slooff, S. Sytema, D. Wiersma, L. Wunderink, J. van Os

achtergrond Routine outcome monitoring (rom) betreft het routinematig vaststellen van de toestand van de patiënt met behulp van instrumenten. Op dit moment is er nog geen consensus over de instrumenten voor rom bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (rom-epa).
doel Komen tot een gemeenschappelijke set aan instrumenten voor rom-epa in Nederland en Vlaanderen en onderling vergelijkbaar maken van rom-gegevens.
methode De Nationale Remissie Werkgroep heeft een consensusdocument opgesteld over rom-epa met de volgende onderwerpen: redenen voor rom-epa, domeinen voor rom-epa en bijbehorende instrumenten, logistiek en analyses van de data.
resultaten Patiënten met epa hebben problemen op meerdere gebieden. Deze kunnen in kaart worden gebracht door informatie te verzamelen over psychiatrische symptomen, verslaving, somatische problemen, algemeen functioneren, zorgbehoeften, kwaliteit van leven en tevredenheid met de zorg. Instrumenten die voor rom-epa in aanmerking komen, zijn kort, valide, betrouwbaar, meten meerdere domeinen, gaan uit van het perspectief van de patiënt en zijn gebruikt in (inter)nationaal onderzoek. De werkgroep adviseert dat instellingen kiezen uit de beperkte set voorgestelde instrumenten. Na aggregatie en standaardisatie van de scores kan vergelijkend onderzoek gedaan worden. Bij de interpretatie van rom-epa-gegevens is het belangrijk om gegevens over patiëntenpopulatie en toegepaste interventies in de analyse te betrekken.
conclusie Consensus over instrumenten voor rom-epa en de wijze van gebruik is mogelijk. Gebruik van dezelfde instrumenten zal leiden tot verbetering van de zorg, mogelijkheden voor vergelijking (benchmarking) en wetenschappelijk onderzoek.

 

trefwoorden ernstige psychiatrische aandoeningen, instrumenten, routine outcome monitoring