Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 2, 111 - 115

Korte bijdrage

Screening op metabole complicaties van atypische antipsychotica bij volwassen patiënten met schizofrenie

D. Cohen

samenvatting
Patiënten met schizofrenie hebben een duidelijk verhoogde mortaliteit vergeleken met de algemene bevolking. Eén van de oorzaken hiervan is de hogere prevalentie van letale bijwerkingen van antipsychotica. Diabetische ketoacidose, verlengde qtc-tijd en - bij clozapine - gastro-intestinale hypomotiliteit zijn drie ernstige bijwerkingen met soms fatale afloop. Systematische screening maakt diagnostiek in een vroeger, minder ernstig stadium mogelijk, met grotere kans op een gunstige afloop. Naar verwachting wordt hiermee een bijdrage geleverd aan het normaliseren van de mortaliteit.

 

trefwoorden diabetische ketoacidose, ecg, gastro-intestinale hypomotiliteit