Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 1, 41 - 50

Overzichtsartikel

Neurofeedback bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: wat is het en werkt het?

J. van As, J.W. Hummelen, J.K. Buitelaar

achtergrond Neurofeedback is een behandelmethode die in Nederland in toenemende mate wordt toegepast in vooral psychologische praktijken. Deze methode wordt bij veel psychiatrische en somatische klachten toegepast; de behandeling van aandachtstekortstoornissen en hyperactiviteit is in opkomst. Ondanks deze toenemende populariteit is neurofeedback binnen de psychiatrie een nog vrijwel onbekende behandelmethode.
doel Inventariseren van de wetenschappelijke evidence voor het toepassen van neurofeedback bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd).
methode
Literatuurstudie naar gecontroleerde trials die de effectiviteit van neurofeedback bij adhd hebben onderzocht.
resultaten Er werden 6 gecontroleerde studies gevonden. Hierin vond men een positief effect van neurofeedback bij adhd, maar alle studies werden gekenmerkt door methodologische tekortkomingen.
conclusie Op basis van het huidige onderzoek kan men geen uitspraak doen over de effectiviteit van neurofeedback bij adhd. Aangezien neurofeedback steeds vaker wordt toegepast als behandelmethode is goed opgezet wetenschappelijk onderzoek dringend nodig.

trefwoorden ADHD, eeg-biofeedback, neurofeedback