Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 4, 283 - 287

Korte bijdrage

Beleidspsychiatrie of de opleiding tot playing captain

M.A.W. Rinne-Albers

Kennis en vaardigheden op het gebied van beleid en organisatie zouden een integraal onderdeel moeten zijn van de opleiding tot psychiater, omdat ze een integraal onderdeel vormen van het werk van de psychiater van vandaag en in de nieuwe eeuw. Op verschillende niveaus krijgt de psychiater in zijn/haar werk te maken met beleid. Dit is inherent aan het vak. In de Profielschets Psychiater (nvvp 1996) wordt het belang van de beleidspsychiatrie voor de psychiater op vele plaatsen benadrukt. De noodzakelijke integratie van de beleidspsychiatrie in de opleiding is echter niet gerealiseerd.

trefwoorden beleidspsychiatrie, psychiatrieopleiding