Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 4, 277 - 281

Korte bijdrage

Loopbaanmogelijkheden (en beperkingen) voor toekomstige psychiaters

P.J.A. van Panhuis

De opleiding tot psychiater biedt bouwstenen de latere beroepsuitoefening aan te laten sluiten bij individuele mogelijkheden en voorkeuren. De huidige organisatie van de psychiatrische zorg biedt kansen dit ook te verwezenlijken. Een bedreiging voor de professionele ontwikkeling is de vaak zeer beperkte gelegenheid die psychiaters nog krijgen zelf patiënten gedurende een langere termijn te behandelen. Die mogelijkheid bestaat nog wel in de zelfstandige praktijkvoering. Gepleit wordt voor een combinatie van werkzaamheden in grote instituten en parttime in een eigen praktijk. Aangedrongen wordt op een grotere betrokkenheid van psychiaters als beroepsgroep bij de ontwikkeling van ggz-beleid en de inzet van de psychiatrie bij het omgaan met maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de betekenis van psychiatrische ziekte voor veiligheid en arbeidsgeschiktheid.

trefwoorden beroepsuitoefening, carrièreplanning, institutionalisering, onafhankelijkheid