Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 4, 265 - 269

Korte bijdrage

De invloed van de psychotherapie op de psychiatrieopleiding

E. Gans

De concept-opleidingseisen 1999 van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maken duidelijk dat psychotherapie een essentieel onderdeel vormt van de opleiding tot psychiater. De psychodynamische-psychotherapieopleiding is belangrijk voor de identiteitsvorming van de psychiater. Psychodynamische psychotherapie maakt deel uit van de (psycho)dynamische psychiatrie en biedt de psychiater ondersteuning in veel van zijn aandachtsgebieden. In dit artikel wordt deze visie beargumenteerd.

trefwoorden identiteit, psychiatrieopleiding, psychiatrisch werkveld, psychodynamische psychotherapie