Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 4, 235 - 239

Korte bijdrage

Nieuwe opleidingseisen psychiatrie: de positie van de ouderenpsychiatrie

T.J. Heeren, F.R.J. Verhey

Ouderenpsychiatrie heeft zich in de afgelopen twintig jaar ontwikkeld tot een belangrijk deelgebied van de psychiatrie, dat ook in organisatorisch opzicht een eigen plaats heeft verworven in de regionale geestelijke gezondheidszorgcircuits (ggz-circuits) voor ouderen. In dit artikel wordt bepleit ouderenpsychiatrie ook in de opleiding psychiatrie een duidelijke plaats te geven.

trefwoorden opleiding, ouderenpsychiatrie, specialisatie, subspecialisatie