Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 4, 225 - 228

Korte bijdrage

Generalisatie versus specialisatie

W. van Tilburg

In de toekomst zullen zich, evenals bij andere medische specialismen, ook binnen de psychiatrie subspecialismen ontwikkelen als gevolg van de verdere groei van specifieke behandelingsmogelijkheden. Deze kunnen het beste gerealiseerd worden door middel van officiële aantekeningen. Er zal behoefte blijven aan generalisten die in samenwerking met de eerste lijn de toenemende vraag naar psychiatrische behandeling helpen op te vangen. De opleiding kan het beste bestaan uit een basisopleiding van drie of vier jaar, gevolgd door een stage van een of twee jaar, gericht op een specifieke vorm van beroepsuitoefening.

trefwoorden generalisatie, opleiding, (sub)specialisatie