Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 12, 963 - 964

Reviews 2597cover

Neurowetenschappen

Neuroimaging in Developmental Clinical Neuroscience

Rumsey, J.M., & Ernst, M. (Red.)

Cambridge University Press, New York 2009 453 pagina's, isbn 978-0-521-88357-3, £ 95,

Neuroimaging in developmental clinical neuroscience geeft een overzicht van alle beeldvormende modaliteiten - zowel structureel als functioneel - van de ontwikkeling van de hersenen en wat de relatie is met neuropsychiatrische ziektebeelden. Het boek bevat 23 hoofdstukken, verdeeld over 5 secties. De eerste sectie over het normale ontwikkelingsproces van de hersenen is overzichtelijk en didactisch goed onderbouwd. Deze sectie bevat een beperkte bijdrage over morfologische beeldvorming van het brein in ontwikkeling en een uitgebreide bespreking van de bijdrage van beeldvorming in de studie van cognitieve controle, emotieregulatie, doelgericht gedrag, sociale cognitie en taal. Deze hoofdstukken vertonen wel overlapping, maar zijn geschreven vanuit heldere gezichtspunten van de auteurs, die duidelijk ook contact hebben met het klinische veld. De tweede sectie is het uitgebreidst en geeft, volgens de bekende nosologische categorieën, een overzicht van de bijdrage van de verschillende beeldvormingstechnieken in de pathofysiologie van de ziektebeelden. De meeste auteurs houden de topic 'gestoorde ontwikkeling' goed in de gaten. Meestal worden overzichtstabellen geboden van de studies en wordt op enkele van de studies verder ingegaan. De hoofdstukken over bijvoorbeeld alcohol en hersenontwikkeling of over syndroom van Gilles de la Tourette en obsessieve-compulsieve stoornis zijn zeer interessant. Andere hoofdstukken overstijgen het niveau van inventarisatie van de wetenschappelijke studies niet, zoals het hoofdstuk over bipolaire stoornissen. In de derde sectie, die slechts één hoofdstuk bevat, gaat men in op de wettelijke en ethische beschouwingen bij beeldvormingsstudies bij kinderen. Dit hoofdstuk heeft een belangrijke plaats in dit boek en zou als werkdocument kunnen dienen voor het opstellen van teksten die gebaseerd zijn op de nationale regelgeving in België en Nederland. In de vierde sectie wordt een aantal nieuwe technieken grondig besproken, waaronder magnetischeresonantiespectroscopie (mrs), diffusion tensor imaging (dti), arterial spin labelling perfusionmri. Ook toont men onderzoeksresultaten bij het zich normaal en het zich gestoord ontwikkelende brein. Deze sectie omvat ten slotte twee hoofdstukken die gewijd zijn aan de rol van beeldvorming bij evaluatie van behandeling en de integratie met genetische studies. Deze laatste twee hoofdstukken zijn rijkelijk geïllustreerd en met visie op de toekomst geschreven. In de vijfde sectie geven de redacteuren hun visie over beeldvorming van de gezonde en vooralde pathologische ontwikkeling van het brein. Ik besluit dat dit boek een helder overzichtswerk is, met hoofdstukken die hier gebundeld samen verschijnen, maar die in één of andere vorm reeds als wetenschappelijke bijdragen werden gepubliceerd.

K. Audenaert