Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 11, 831 - 840

Overzichtsartikel

Serotonine-noradrenalineheropnameremmers bij chronische niet-maligne pijnsyndromen; een systematisch overzicht

H. Vossen, D. Monsieur, J. van Os, C. Leue

achtergrond Chronische pijn en depressieve klachten komen regelmatig comorbide voor. Antidepressiva lijken behalve op stemmingsklachten ook invloed te hebben op pijnbeleving.
doel Een systematisch overzicht geven van effectiviteit en veiligheid van het gebruik van serotonine-noradrenalineheropnameremmers (snri's) in de behandeling van chronische nietmaligne pijnsyndromen.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed en PsycInfo, met combinaties van de volgende trefwoorden: 'pain', 'venlafaxine' en 'duloxetine'. Klinische studies werden geselecteerd die de invloed van snri's op de modulatie van pijnbeleving onderzochten.
resultaten Er voldeden 14 artikelen aan de selectiecriteria. Indicatiegebieden waren fibromyalgie, diabetische neuropathie en mastectomiepijn. Van deze studies konden 12 de effectiviteit van venlafaxine en duloxetine bij de behandeling van niet-maligne pijn aantonen.
conclusie De bevindingen laten zien dat bij vooral neuropathische pijn een behandeling met snri's tot vermindering van de pijnklachten leidt. Bij de overige indicatiegebieden zijn de resultaten minder eenduidig. Meer onderzoek is nodig om te achterhalen bij welke pijntypen snri's mogelijk pijnbestrijding kunnen bieden en waarom dit niet voor andere pijntypen geldt.

trefwoorden duloxetine, pijn, venlafaxine