Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 11, 821 - 830

Overzichtsartikel

Fysieke training bij depressie; een overzicht

R. Stammes, J. Spijker

achtergrond In de Multidisciplinaire richtlijn Depressie 2005 noemt men fysieke training (waaronder runningtherapie) een effectieve methode voor de behandeling van depressieve klachten. Er wordt echter weinig vermeld over de wijze van toepassen en deze interventie lijkt haar weg naar de praktijk nog niet gevonden te hebben.
doel Een overzicht geven van de literatuur sinds 2001 over het effect van intensieve fysieke training op depressies en de wijze van toepassen ervan.
methode In verschillende databases werd gezocht naar studies gepubliceerd na 2001 naar het effect van fysieke training op depressieklachten en naar mogelijke werkingsmechanismen. De artikelen werden aan de hand van titel en abstract handmatig geselecteerd op relevantie.
resultaten Uit de geselecteerde studies (n = 51) bleek dat fysieke training effectief is bij de behandeling van depressies (met matige bewijskracht) en dat de kans op somatische aandoeningen sterk vermindert (met sterke bewijskracht). Er werden twee recente meta-analysen gevonden, een recente goed opgezette studie met een gering effect, twee recentere studies met aanwijzingen voor een dosis-effectrelatie en drie studies in het kader van een additiestrategie. Er zijn interessante neurobiologische verklaringsmodellen. Indien men overweegt fysieke training in te zetten, is deskundige en betrokken begeleiding van de patiënt gewenst. Er zijn ook enige risico's verbonden aan het voorschrijven van intensief bewegen.
conclusie Fysieke training is een zinvol onderdeel van stepped-care bij lichte tot matig ernstige depressies.

 

 

trefwoorden depressie, fysieke training, runningtherapie