Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 11, 813 - 820

Overzichtsartikel

Verslaving als risicofactor in de forensische psychiatrie

E.F.J.M. Brand, T.P.C. Lucker, A.A. van den Hurk

achtergrond Cijfers over het aantal verslaafde forensisch psychiatrische patiënten (jongeren en volwassenen) betreffen vrijwel altijd schattingen of het gaat om oude of selectieve steekproeven.
doel Nagaan van het belang van verslaving als risicofactor voor delictrecidive en vaststellen van de prevalentie van verslaving bij forensisch psychiatrische patiënten en de prevalentie van intoxicatie ten tijde van het delict bij deze groep.
methode Analysen op een database van pij-dossiers ('plaatsing in een inrichting voor jeugdigen') en op twee tbs-datasets (terbeschikkingstelling).
resultaten De prevalentie van verslaving onder forensisch psychiatrische patiënten kon slechts bij benadering gegeven worden, maar was zeker hoog (meer dan 60%). Middelengebruik of verslaving speelde vaak (bij meer dan 30%) een grote rol tijdens het plegen van het delict waarvoor tbs werd opgelegd.
conclusie Omdat middelengebruik vaak een rol speelde bij het tbs-delict kan het misschien ook een rol spelen bij delictrecidive. Het lijkt aan te bevelen om meer kennis hierover op te doen om de behandeling beter op middelengebruik te kunnen richten.

trefwoorden delictrecidive, intoxicatie, forensisch psychiatrische patiënten, pij, tbs, verslaving