Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 11

Redactioneel

R. Vermote

Waarom seksualiteit enigmatisch blijft, 795 - 797

Korte bijdrage

A.J.L.M. van Balkom

Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2008/2009, 799 - 800

Oorspronkelijk artikel

J. Stobbe, A.I. Wierdsma, R.H.P. van Beest, C.L. Mulder

Drop-out na gedwongen opname - hoe groot is het probleem?, 801 - 812

Overzichtsartikel

E.F.J.M. Brand, T.P.C. Lucker, A.A. van den Hurk

Verslaving als risicofactor in de forensische psychiatrie, 813 - 820

Overzichtsartikel

R. Stammes, J. Spijker

Fysieke training bij depressie; een overzicht, 821 - 830

Overzichtsartikel

H. Vossen, D. Monsieur, J. van Os, C. Leue

Serotonine-noradrenalineheropnameremmers bij chronische niet-maligne pijnsyndromen; een systematisch overzicht, 831 - 840

Korte bijdrage

F.E. de Vries, L.N.M. Perquin, H.J.M. van Rossum, A.J.L.M. van Balkom

Psychiater worden: een intensieve introductiecursus voor artsen in opleiding, 841 - 845

Gevalsbeschrijving

J. Van Roy, J. de Bie

Frontaal syndroom door een intracerebraal amyloïdoom, 847 - 852

Gevalsbeschrijving

J.H.A.M. Tuerlings, H. Wijnen, R. Boerman, B. Verwey

Muziek als ongenode gast: de auditieve variant van syndroom van Charles Bonnet, 853 - 858

Gevalsbeschrijving

N. Matthijs, G. Touquet, M. De Hert

Cannabisgeïnduceerde manie?, 859 - 863

Referaat

S.I.J. Schutters, F.R.J. Verhey

Antipsychotica bij de ziekte van Alzheimer: hoe lang voorschrijven?, 865 - 865

Referaat

S. Muylaert, M. Morrens

Duur van onbehandelde psychose en cognitief functioneren bij schizofrenie, 866 - 866