Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 10, 715 - 725

Oorspronkelijk artikel

'Ik zit mijn tijd wel uit…' Forensisch psychiatrische pilotstudie naar recidive bij patiënten met een strafrechtelijke plaatsing

W.H.M. Peek, M.A. Nugter

achtergrond Over patiënten met strafrechtelijke plaatsing is tot op heden weinig bekend, hoewel het aantal veroordelingen tot deze maatregel de laatste jaren is toegenomen. Er zijn aanwijzingen dat deze patiënten moeilijker begeleidbaar zijn en meer incidenten op de afdeling veroorzaken dan terbeschikkinggestelden. Dit zou kunnen samenhangen met de korte duur van de maatregel en zegt wellicht ook iets over de kans op recidive na ontslag.
doel Nagaan in welke mate patiënten met een strafrechtelijke plaatsing binnen 4 jaar na ontslag recidiveren en onderzoeken welke factoren daarbij een rol spelen.
methode Retrospectief dossieronderzoek bij 30 forensisch psychiatrische patiënten met een strafrechtelijke plaatsing die in de periode 2002-2005 de behandeling op een forensisch psychiatrische afdeling beëindigden.
resultaten Van de onderzoeksgroep bleek 50% relatief snel na ontslag te recidiveren met relatief ernstige delicten, hoewel zij hun behandeling na ontslag voortzetten, al dan niet binnen een civielrechtelijk kader. Recidivisten waren in de vijf jaar voor het uitgangsdelict vaker veroordeeld, hadden meer psychiatrische diagnosen en hogere scores op risicotaxatie-instrumenten en veroorzaakten meer incidenten tijdens behandeling.
conclusie Patiënten met een strafrechtelijke plaatsing lijken relatief vaak en snel na ontslag te recidiveren met ernstige delicten. De vraag dringt zich op of de maatregel wel het beoogde doel dient en of de ggz voldoende is toegerust om deze patiënten te begeleiden na afronding van behandeling binnen het strafrechtelijk kader.

trefwoorden incidenten, recidive, risicotaxatie, strafrechtelijke plaatsing