Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 9, 699 - 703

Gevalsbeschrijving

Clozapinegebruik en abrupt stoppen met roken; een potentieel levensbedreigende combinatie

A. Ruissen, A.M. van Schaik, J.H. Beijnen

Een 58-jarige man werd binnen 3 weken 2 maal opgenomen in een algemeen ziekenhuis met verschijnselen van een clozapine-intoxicatie, onder andere bewijstzijnsdaling en -verlies. Hij gebruikte de clozapine (300 mg/dag) wegens een schizoaffectieve stoornis. De auteurs menen dat het stoppen met roken naast een infectie daarvoor de oorzaak is geweest. De literatuur bevestigt dit. Aanbevolen wordt om de clozapinedosis aan te passen aan het rookgedrag.

 

trefwoorden clozapine, intoxicatie, stoppen met roken