Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 9, 675 - 686

Korte bijdrage

Introductie van de Diagnostic Inventory for Depression in Nederland

L.E. de Graaf, M.J.H. Huibers

achtergrond De Diagnostic Inventory for Depression (did) is een nieuwe zelfrapportagevragenlijst gebaseerd op de dsm-iv-inclusiecriteria voor een depressieve stoornis.
doel De Nederlandse vertaling van de did beschrijven en de psychometrische eigenschappen onderzoeken.
methode Een grootschalige internetscreening onder de algemene bevolking.
resultaten Betrouwbaarheid, convergente validiteit en factorstructuur bleken goed. De did-nl kon deelnemers mogelijk correct classificeren.
conclusie De resultaten zijn veelbelovend en de did-nl kan een toegevoegde waarde hebben in het bestaande instrumentarium. Omdat het classificerend vermogen nog niet voldoende is aangetoond, blijft een klinisch interview noodzakelijk.

 

trefwoorden classificatie, depressie vragenlijst, zelfrapportage