Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 9, 665 - 673

Overzichtsartikel

Genetische neuroimaging

N.J.A. van der Wee, M.S. van Noorden, D.J. Veltman

achtergrond Genetisch onderzoek en beeldvormend onderzoek hebben de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Recent is de genetische neuroimaging geïntroduceerd, een combinatie van beide methoden.
doel Een overzicht geven van de achtergronden en de mogelijkheden van genetische neuroimaging.
methode Bespreken van de gangbare genetische en beeldvormende onderzoeksmethoden, de synergistische combinatie van beide en tot slot twee recente voorbeelden van het gebruik van genetische neuroimaging bij onderzoek naar de kwetsbaarheid voor angst- en stemmingsklachten.
resultaten Genetische neuroimaging heeft al tot veelbelovende resultaten geleid, vooral bij onderzoek naar kwetsbaarheid voor psychiatrische aandoeningen. De verwachting is dat de genetische neuroimaging steeds meer in onderzoek zal worden toegepast. De methodologische complexiteit van genetische en beeldvormende onderzoeksmethoden beperkt echter de toegankelijkheid.
conclusie Genetische neuroimaging is een belangrijke methode om de relatie tussen kandidaatgenen en variaties in cognitief en emotioneel functioneren en daarmee (kwetsbaarheid voor) psychiatrische stoornissen te onderzoeken.

 

trefwoorden genetics, neuroimaging, genetic neuroimaging