Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 26 (1984) 11

Korte bijdrage

B.A. von Bargen, E.J. Kappers, R.J. ten Kate

Tardieve dyskinesie: een klinisch psychiatrisch probleem

Redactioneel

H. van Berkestijn, J. Swinkels

Ten geleide, 1 - 2

Korte bijdrage

J.W.B.M. van Berkestijn

Tardieve dyskinesie 1957-1982, 3 - 10

Korte bijdrage

H.K. Kief

Tardieve dyskinesie: het klinisch beeld bij de volwassene, 11 - 17

Korte bijdrage

A. Gobin

Tardieve dyskinesieën bij kinderen, 18 - 22

Korte bijdrage

J. Fiolet

Tardieve dyskinesie in het senium, 23 - 30

Korte bijdrage

J.A. Swinkels, P.S. van Wielink

Tardieve dyskinesie, epidemiologie en predisponerende factoren, 31 - 41

Korte bijdrage

C.J. van den Berg, P.J.M. Reijnders, J.G. Goekoop

Tardieve dyskinesie: aetiologie, pathofysiologie en diermodellen, 42 - 52

Korte bijdrage

R.A.C. Roos, O.J.S. Buruma, B. Kemp

Objectieve meetmethoden bij tardieve dyskinesie, 53 - 65

Korte bijdrage

A.J.M. Pelckmans, J. Lucieer, H.J. Leynse-Ybema

Differentiële diagnose bij tardieve dyskinesie, 70 - 82

Korte bijdrage

J.G. Goekoop, L.J.M. Brok, J. Fiolet, H.K. Kief

Preventie en behandeling van tardieve dyskinesie, 83 - 94

Korte bijdrage

A. Gobin

Preventie en behandeling van dyskinesieën bij kinderen, 95 - 100