Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 8, 579 - 586

Korte bijdrage

Stress in het begin van de levensloop; een ontwikkelingsperspectief

F. Boer

Stress in het begin van de levensloop kan verstrekkende gevolgen hebben. Die kunnen variëren van een toegenomen weerbaarheid tot een verhoogde kans op lichamelijke ziekten en psychische stoornissen. De afstelling van het stresssysteem tijdens de zwangerschap en de vroege jeugd speelt hierbij waarschijnlijk een rol. De gevolgen van stress in de jeugd zelf verschillen van die op latere leeftijd. Dit komt door de nog onvoltooide cognitieve ontwikkeling, maar vooral doordat de reactie op stress bij kinderen ingebed is in de relatie met de ouders.

trefwoorden levensloop, ontwikkeling, posttraumatische stressstoornis, stress