Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 8, 569 - 577

Korte bijdrage

Chronische stress, sekse en gender

N.J. Nicolai

Veel psychiatrische stoornissen zijn het gevolg van een verstoring in of uitputting van het stresssysteem. Een opvallende bevinding is dat veel van deze stoornissen zoals depressies, angststoornissen en posttraumatische stressstoornissen veel vaker voorkomen bij vrouwen. Voor deze verschillen in prevalentie is een aantal verklaringen, onder andere verschillen in blootstelling aan chronische stress, neurofysiologische verschillen, het differentiërende effect van hormonen en neuropeptiden zoals oxytocine en vasopressine, de zogenaamde tend-andbefriendrespons en vroegkinderlijke factoren.

trefwoorden chronische stress, gender, sekse, tend-and-befriendrespons, traumatische stress