Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 3, 183 - 187

Korte bijdrage

Geweld tegen begeleiders in voorzieningen voor beschut wonen

G. Pieters, A. Janssens

In dit artikel wordt verslag gedaan van een retrospectief onderzoek onder hulpverleners verbonden aan instellingen voor beschut wonen in Vlaams Brabant naar op hen gerichte vormen van agressie van psychiatrische patiënten. Verbaal geweld komt het meest voor, maar de impact van fysiek geweld is sterker. Het risico betrokken te raken bij gewelddadige situaties wordt nogal laag ingeschat en als inherent aan het werk beschouwd. Hoewel de dreiging van agressie als reëel wordt ervaren en de arbeidsbeleving beïnvloedt, houdt men er in de praktijk weinig rekening mee. Er bestaat bij hulpverleners grote belangstelling voor het volgen van een training in het omgaan met geweld.

trefwoorden beschut wonen, extramurale zorg, geweld