Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 6, 395 - 399

Korte bijdrage

Zorgwekkende afname van psychiatrische behandelcapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen in de periode 1998-2006

A.F.G Leentjens, I. Sonderen, W.M.N.J. Buis

achtergrond Psychiatrische afdelingen van algemene en academische ziekenhuizen (PAAZ'en) zijn vanwege hun locatie in het ziekenhuis bij uitstek geschikt om geïntegreerde zorg te bieden aan patiënten met psychiatrische en somatische comorbiditeit.
doel Inventariseren van de psychiatrische behandelcapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen, en de veranderingen daarvan in de periode 1998-2006.
methode Enquête.
resultaten Het aantal PAAZ'en was in de periode 1998-2006 teruggelopen van 87 naar 38. Deze verloren opnamecapaciteit werd niet gecompenseerd door een toename van dagbehandelingscapaciteit of door de oprichting van zogenaamde psychiatrisch-medische units (PMU's).
conclusie De afname van het aantal geïntegreerde psychiatrische behandelvoorzieningen in het algemeen en academisch ziekenhuis staat haaks op de epidemiologische ontwikkelingen en de verwachte toename van de behoefte aan geïntegreerde diagnostiek en behandeling in de nabije toekomst.

trefwoorden psychiatrische afdeling van algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische universiteitskliniek (PUK), psychiatrisch-medische unit (PMU), ziekenhuispsychiatrie