Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 6, 365 - 375

Essay

De opleidingsrelatie bekeken vanuit psychoanalytisch perspectief

R. van Staveren, T.W.D.P. van Os

achtergrond De opleiding tot psychiater wordt volgens moderne onderwijskundige principes herzien. In het concept-opleidingsplan wordt de relatie tussen de arts in opleiding tot psychiater (aios) en het meest betrokken staflid echter onvoldoende geëxpliciteerd, terwijl een goede opleidingsrelatie een van de belangrijkste voorwaarden is voor een doelmatige opleiding.
doel Vanuit psychoanalytisch perspectief bespreken van aspecten die de kwaliteit van de opleidingsrelatie mede bepalen.
methode Literatuuroverzicht geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.
resultaten Indien het onderscheid tussen opleiden en therapie scherp gehandhaafd blijft, dan kunnen psychoanalytische theorieën belangrijk bijdragen aan de kwaliteit van de opleidingsrelatie en daarmee aan effectief opleiden. Weten, begrijpen en zo mogelijk hanteren van wat er in de relatie gebeurt, zijn van belang voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de aios, maar tevens voor de werkvoldoening van de opleider.
conclusie Het gebruik van psychoanalytische denkkaders is nuttig voor bewustwording en vervolgens begripvolle hantering van de opleidingsrelatie.

 

trefwoorden doelmatige opleiding, opleidingsrelatie, psychoanalyse