Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 5, 339 - 343

Korte bijdrage

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij ouderen

S.M.J. Heijnen-Kohl, S.P.J. van Alphen

Autismespectrumstoornissen worden bij ouderen nauwelijks gediagnosticeerd. In de literatuur zijn slechts enkele gevalsbeschrijvingen bekend en empirisch onderzoek naar deze ontwikkelingsstoornissen bij 60-plussers ontbreekt in zijn geheel. De diagnostiek wordt gecompliceerd doordat een ontwikkelingsanamnese bij ouderen moeilijk is te realiseren. Het is ook denkbaar dat de presentatie op latere leeftijd anders is door biopsychosociale verouderingsaspecten. Meer wetenschappelijk onderzoek naar de diagnostiek en differentiaaldiagnostiek bij ouderen is dan ook gewenst.

trefwoorden autismespectrumstoornissen, diagnostiek, ouderen