Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 5, 291 - 301

Oorspronkelijk artikel

De effectiviteit van de vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis (VERS) in de behandeling van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis; een gerandomiseerd onderzoek

E.B. van Wel, E.H. Bos, M.T. Appelo, E.M. Berendsen, F.C. Willgeroth, M.J.P.M. Verbraak

achtergrond De behandelmethoden voor patiënten met een borderline-
persoonlijkheidsstoornis (bps) die de laatste decennia zijn ontwikkeld, zijn vaak moeilijk te implementeren in behandelorganisaties. De vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis (vers) is een gemakkelijk te implementeren groepstraining voor deze doelgroep.
doel Het vergelijken van de effectiviteit van de vers in combinatie met een beperkte individuele begeleiding, met die van de gangbare behandeling van bps.
methode Er werden 79 patiënten met bps gerandomiseerd toegewezen aan een behandeling met de vers dan wel aan treatment as usual (tau). Er werd gemeten voor en na de interventie, en bij follow-up na een jaar. Uitkomstmaten waren: borderlinesymptomen en algemene psychische symptomen, suïcidepogingen, kwaliteit van leven en zorgconsumptie.
resultaten Behandeling met vers leidde tot een grotere reductie van symptomen dan tau. Dit verschil was ook bij follow-up nog significant. Van patiënten uit de vers-conditie vertoonde uiteindelijk 70% symptomatische verbetering, tegen 47% bij de tau-conditie. Het percentage herstelde patiënten was in beide condities klein. Het aantal suïcidepogingen verschilde niet. vers leidde wel tot een grotere verbetering van kwaliteit van leven dan tau, vooral bij follow-up. Een verschil in zorgconsumptie was niet aantoonbaar.
conclusie De effectiviteit van de behandeling van bps kan worden verbeterd door het inzetten van de relatief eenvoudig te implementeren vers.

trefwoorden behandeleffect, gerandomiseerd onderzoek, groepstraining, VERS, zorgconsumptie