Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 5

Redactioneel

L. de Haan

Bewegen, 275 - 277

Oorspronkelijk artikel

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger

Symptomen bij een depressie; bevindelijk gereformeerde versus niet-kerkelijke patiënten, 279 - 289

Oorspronkelijk artikel

E.B. van Wel, E.H. Bos, M.T. Appelo, E.M. Berendsen, F.C. Willgeroth, M.J.P.M. Verbraak

De effectiviteit van de vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis (VERS) in de behandeling van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis; een gerandomiseerd onderzoek, 291 - 301

Commentaar

L.M.C. van den Bosch

Gemakkelijk implementeerbare behandeling voor patiënten met borderline- persoonlijkheidsstoornis?, 303 - 305

Overzichtsartikel

P.G.J. ter Horst, J.P. Smit

Antidepressiva tijdens zwangerschap en borstvoeding, 307 - 314

Overzichtsartikel

A. Liégeois, M. Eneman

Ethisch advies over de preventie van zelfdoding in de geestelijke gezondheidszorg, 315 - 324

Commentaar

C. van Heeringen

Heiligt het doel de middelen?, 325 - 326

Korte bijdrage

E.F.J.M. Brand

Risicotaxatie met de polygraaf, 327 - 332

Korte bijdrage

G.M.A. Westermann, F. Verheij

Het adviesgesprek in de Nederlandse jeugdgeestelijke gezondheidszorg: een inventarisatie, 333 - 338

Korte bijdrage

S.M.J. Heijnen-Kohl, S.P.J. van Alphen

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij ouderen, 339 - 343

Referaat

A. Meintjes, R. Schoevers

Restsymptomen voorspellen snellere terugval bij de bipolaire stoornis, 345 - 346

Referaat

M.J.A. Van Den Bossche, B.G.C. Sabbe

Toenemende leeftijd van de vader en bipolaire stoornis, 346 - 347

Referaat

M.J.A. Van Den Bossche

Belangrijke rol van zeldzame de-novomutaties bij ontstaan van schizofrenie, 346 - 348