Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 4, 255 - 261

Gevalsbeschrijving

Een patiënte met laat ontstane schizofrenie en angst voor de Katwijkse ziekte

S.R.T. Veerman, H.N. Sno, D.P. Ravelli, R.A.C. Roos

Een 66-jarige patiënte was sinds haar 44ste jaar bekend wegens laat ontstane schizofrenie. De familieanamnese vermeldde hersenbloedingen, mogelijk op basis van de erfelijke amyloïdangiopathie van het Nederlandse type (Katwijkse ziekte). Zij had een grote angst dat zij deze ziekte zelf ook had. Het beloop en de leeftijd bij het ontstaan van de psychiatrische klachten deden organiciteit vermoeden. In de differentiële diagnostische overwegingen stonden onder andere cerebrale amyloïdangiopathie, frontotemporale dementie en de ziekte van Huntington.

trefwoorden hereditaire cerebrale hemorragie met amyloïdose van het Nederlandse type, laat ontstane schizofrenie, frontotemporale dementie, ziekte van Huntington