Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 4, 249 - 253

Korte bijdrage

Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; nader gespecificeerd voor ouderen

S.P.J. van Alphen, A.C. Videler, R.J.J. van Royen, F.R.J. Verhey

Dit artikel gaat in op de vraag of de zojuist verschenen Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen zonder meer toepasbaar is voor ouderen. Er wordt geconcludeerd dat deze richtlijn grotendeels ook voor ouderen van klinische relevantie is, zij het met enkele nuanceringen op het gebied van het beloop, de diagnostiek en de behandeling. Gezien de gestaag toenemende vergrijzing in Nederland is aandacht voor ouderen in dezen niet alleen van klinisch belang, maar ook cruciaal voor wetenschappelijk vervolgonderzoek.

trefwoorden ouderen, persoonlijkheidsstoornissen, richtlijnen