Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 2, 121 - 125

Gevalsbeschrijving

Koorts en leukocytose als voorbijgaande bijwerkingen van clozapine

J. Vink

Er wordt een patiënt beschreven die bij het instellen op clozapine tot tweemaal toe koorts, leukocytose en een verhoogde bezinking ontwikkelde. Een infectie of een maligne neurolepticasyndroom kon worden uitgesloten. Patiënt werd ten slotte succesvol ingesteld op clozapine. Enige literatuur wordt besproken waarin soortgelijke bijwerkingen worden beschreven. Het is belangrijk om te differentiëren tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke bijwerkingen van clozapine. Zo kan worden voorkomen dat aan patiënten onnodig een behandeling met clozapine wordt onthouden.

trefwoorden bijwerkingen, clozapine, koorts, leukocytose