Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 2, 85 - 93

Overzichtsartikel

Belasting van gezinsleden van psychiatrische patiënten

B. Lowyck, M. De Hert, E. Peeters, P. Gilis, J. Peuskens

achtergrond Er is een toenemende belangstelling voor de belasting die gezinsleden van psychiatrische patiënten ondervinden. Deze interesse, mede gevoed vanuit de toenemende deïnstitutionalisatie, uit zich onder meer in een stijgend aantal onderzoeken.
doel Een belangrijk gedeelte van de studies met betrekking tot belasting van familieleden van psychiatrische patiënten betreft het opsporen en de identificatie van variabelen die de belasting voor de gezinsleden beïnvloeden. Deze laatstgenoemde onderzoeken worden besproken.
methode Literatuurstudie van onderzoeken met betrekking tot belasting van familieleden van psychiatrische patiënten.
resultaten Ofschoon verscheidene variabelen zoals het symptoomgedrag van de patiënt, de ziekteduur, de hospitalisatieduur, het soort behandeling, de verwantschapsrelatie tussen het gezinslid en de patiënt en de gezinsinterventies (counseling en educatie) in verschillende studies werden nagegaan, vinden we in de literatuur slechts weinig consensus over het effect van deze variabelen op de belasting die de gezinsleden ervaren.
conclusie Dit gebrek aan eenduidige resultaten is mede te verklaren door het gebrek aan consistentie in de wijze waarop het begrip 'belasting van gezinsleden' in de verschillende studies werd gedefinieerd en geoperationaliseerd. Een overzicht van deze verschillende operationalisaties wordt weergegeven.

trefwoorden belasting familieleden, psychiatrische stoornis