Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 3, 167 - 171

Gevalsbeschrijving

Een somatische aandoening bij een somatiserende patiënt

M. Hoebert, W.G. Staal, H. Koers

samenvatting  De prevalentie van somatische comorbiditeit binnen de psychiatrie is hoog. Mede door de gecompliceerde relatie tussen psychiatrische en somatische aandoeningen is het vaak moeilijk om te bepalen welke somatische symptomen zijn toe te schrijven aan een psychiatrische aandoening en welke aan een somatische. Deze casus laat zien dat een dergelijk onderscheid van cruciaal belang is en dat een degelijke somatische anamnese en lichamelijk onderzoek hierbij onontbeerlijk zijn.

 

trefwoorden lichamelijk onderzoek, somatisatie