Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 3, 161 - 165

Gevalsbeschrijving

De plaats van antidepressiva bij de behandeling van opvliegers bij patiënten met borstkanker in de voorgeschiedenis

M. Bannink, A.R. van Gool, M. Bontenbal, C. Seynaeve

samenvatting  Opvliegers vormen een veelvoorkomende klacht bij vrouwen in en na de menopauze. Deze klachten kunnen worden veroorzaakt of verergerd door de behandeling van borstkanker. De meest effectieve behandeling voor deze klachten, hormonale therapie, is bij vrouwen met borstkanker gewoonlijk (relatief) gecontra-indiceerd. Een aantal antidepressiva kan de opvliegers in aantal en ernst doen verminderen. Het voorschrijven van die antidepressiva moet gebeuren door een arts die vertrouwd is met deze medicatie, en met goede registratie van de opvliegerfrequentie. Als voorbeeld wordt een patiënte beschreven die behandeld wordt met venlafaxine.

 

trefwoorden antidepressiva, borstkanker, opvliegers