Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 3

Workshops

Voorkom suicide! Evidence-based suïcidepreventie in Friesland

J. De Keijser

W-102

inhoud van de workshop In het project 'Voorkom suïcide' van ggz Friesland wordt sinds vier jaar een proactief preventiebeleid gevoerd. Er bestaan vaste afspraken met ketenpartners en ook ggz-professionals zijn getraind. Martin Steendam beschrijft de kracht van de ketenbenadering. Hij trekt een parallel met de keten van de suïcidale patiënt en zijn directe omgeving, familie, hulpverlening et cetera. Dat gebeurt door samen zorgvuldig een behandelplan en crisissignaleringsplan op te stellen en daarin ook de vips te betrekken. Toon Rutgers onderbouwt de stelling dat contact maken bij suïcidaliteit (doorvragen, zicht krijgen op motieven) veel belangrijker is dan het maken van non-suïcidecontracten. Het klinisch gevoel van betrouwbaarheid blijft de belangrijkste graadmeter, samen met overleg met een collega en een tweede opinie van een collega. Jos de Keijser demonstreert delen uit een interventie die is ontwikkeld om de recidieven van suïcidepogers te verminderen. Brown e.a. (2005) toonden aan dat cognitieve gedragstherapie effectief is. Deze is in Friesland geïmplementeerd. De belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van evidence-based interventies ten bate van suïcidepreventie in Friesland worden kritisch gevolgd. Marieke de Groot presenteert een aantal voorlopige kwalitatieve resultaten van het implementatieproces en kwantitatieve bevindingen van het effect van de cognitiefgedragstherapeutische behandeling. We willen tot slot met de deelnemers de vooren nadelen van deze benadering bespreken.
vorm Vier samenhangende inleidingen met demonstratie ter illustratie; aan het eind discussie.
leerdoel De deelnemers zijn in staat bewust met risico-onderzoek bij suïcidale personen om te gaan, krijgen manieren aangereikt om suïcidale personen te bejegenen en zijn in staat te indiceren voor een interventie voor suïcidepogers. Daarnaast hebben de deelnemers overzicht van een ketengewijze aanpak van suïcidepreventie.

Literatuur

Brown, G.K., e.a. (2005). Cognitive therapy for the prevention of suicide attempts. JAMA, 294, 563-570.