Home

Tvp18-05-omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 3

« vorige    overzicht    volgende »

Workshops

Eye movement desensitization and reprocessing in de ziekenhuispsychiatrie: een stap voorwaarts

M.Th. Derksen, B.M. Baeten

W-87

inhoud van de workshop emdr (eye movement desensitization and reprocessing) is een intensieve vorm van psychotherapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Een deel van de getroffenen 'verwerkt' deze ervaringen op eigen kracht. Anderen ontwikkelen psychische klachten. Juist deze klachten in het hier en nu als gevolg van een schokkende gebeurtenis in het verleden maken de gebeurtenis tot een traumatische gebeurtenis. In 1993 werd emdr in Nederland geïntroduceerd. Na een bloeiende ontwikkeling onder therapeuten die werken met getraumatiseerde patiënten en tegelijkertijd veel wetenschappelijke scepsis, is emdr tegenwoordig vastgesteld als behandeling van eerste keus voor posttraumatische stressstoornis (ptss). In de afgelopen jaren werd de procedure verfijnd en evolueerde zij tot een volwaardige therapeutische behandelmethode met protocollen voor verschillende vormen van traumagerelateerde psychopathologie zoals ptss, fobieën, rouw, pijnstoornis, paniekstoornis, somatoforme stoornis en verslaving. Het is een snelle, effectieve therapievorm die zelfstandig of aanvullend binnen de behandeling kan worden gebruikt.
vorm Tijdens deze workshop wordt de emdr-procedure in hoofdlijnen uiteengezet. De bijzondere kenmerken en effecten van emdr worden besproken en geïllustreerd met videobeelden van behandelingen van patiënten met traumatische ervaringen in de levensgeschiedenis. Het toepassingsgebied wordt besproken zodat adequaat verwezen kan worden. Er is tijd voor vragen en een interactieve discussie.
leerdoel (1) Kennis van de emdr-procedure; (2) kennis van de plaats van emdr binnen de psychotherapie; (3) inzicht in de indicatiestelling van emdr; (4) inzicht in het nut voor psychiaters zich de emdr-methode eigen te maken als welkome aanvulling op bestaande psychotherapieën.

Literatuur

Broeke, E. ten, Jongh, A. de, & Oppenheim, H.J. (2008). Praktijkboek EMDR. Amsterdam: Harcourt assessment.

Broeke, E. ten, & Jongh, A. de. (2003). Handboek EMDR. Amsterdam: Harcourt assessment.