Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 1, 59 - 63

Gevalsbeschrijving

Een patiënt met een langdurig onbehandelde psychose

A. Neven, M.C. Klaassen

Een 30-jarige man werd behandeld met antipsychotische depotmedicatie vanwege psychotische verschijnselen in het kader van schizofrenie. Deze symptomen bleken al jarenlang aanwezig, maar waren om onduidelijke redenen niet behandeld; hij herstelde echter snel. In de literatuur zijn sterke aanwijzingen voor een verband tussen een langere duur van een onbehandelde psychose en een slechtere prognose. Hierop zijn diverse vroege interventieprogramma's geënt. Het behandelen van een jarenlang bestaande psychose kan verrassend snel tot resultaten leiden.

 

trefwoorden duur van psychose, prognose, schizofrenie