Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 1, 21 - 30

Oorspronkelijk artikel

Ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen: een vijfjarig prospectief onderzoek onder adolescenten uit de algemene populatie1

W.W. Hale III, T.A. Klimstra, S.A.M. Wijsbroek, Q.A.W. Raaijmakers, P. Muris, W.H.J. Meeus

achtergrond Het relatief recente gebruik van moderne statistische analysemethoden zoals een latent groeimodel (lgm) maakt het mogelijk om verschillen in individuele ontwikkelingstrajecten over tijd te bestuderen.
doel Prospectief en longitudinaal onderzoeken van de ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen over een periode van vijf jaar in een grote steekproef (n = 1318) uit de algemene adolescentenpopulatie.
methode Er werd onderscheid gemaakt tussen een cohort jongeren in de vroege adolescentie (gemiddeld 12 jaar oud tijdens de eerste meting) en in de midden adolescentie (gemiddeld 16 jaar oud tijdens de eerste meting). Leeftijds- en sekseverschillen in de ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen werden onderzocht met lgm.
resultaten Uit de analyses bleek dat de symptomen van de paniekstoornis, schoolangst en separatieangst voor alle adolescenten afnamen en dat de symptomen van een sociale fobie relatief stabiel waren. Meisjes vertoonden een toename van symptomen van de gegeneraliseerde angststoornis, terwijl deze symptomen juist afnamen bij jongens.
conclusie Door gebruik te maken van lgm-analyses waarbij individuele ontwikkelingstrajecten zijn onderzocht, is er een bijdrage geleverd aan de kennis over leeftijds- en sekseverschillen in de ontwikkeling van angstsymptomen bij adolescenten.

trefwoorden adolescent, angst, latent groeimodel, ontwikkelingstrajecten, prospectief