Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 1, 9 - 19

Oorspronkelijk artikel

Onderzoek naar rijgeschiktheid door de psychiater na rijden onder invloed; beschrijving van 101 overtreders en aanbevelingen voor preventie

I. Mekking-Pompen, D.P. Ravelli, H. Nijman

achtergrond Alcoholgebruik in het verkeer vormt een evident risico voor verkeersongevallen. Er is een dalende trend in het rijden onder invloed, waarschijnlijk ten gevolge van handhaving en voorlichting, behalve wat betreft de 'zware overtreders' (alcoholpromillage > 1,3 bij aanhouding). Dergelijke zware overtreders alsmede recidivisten worden verplicht tot een onderzoek door een psychiater.
doel Bepalen van kenmerken van deze verplicht onderzochte overtreders, teneinde preventie te kunnen bevorderen.
methode Met dossieronderzoek werden van 101 overtreders bepaald: persoonskenmerken, gegevens rondom de overtredingen, alcoholanamnese, uitslagen van laboratoriumonderzoek, lichamelijk en psychiatrisch onderzoek en uitkomst van het onderzoek naar rijgeschiktheid. Middels beschrijvende statistiek werden de kenmerken van de groep geïnventariseerd en waar mogelijk vergeleken met die van de algemene bevolking.
resultaten De groep bestond vooral uit mannen van rond de 40 jaar, uit de lagere sociaaleconomische klasse, aangehouden vanwege afwijkend rijgedrag of het veroorzaken van een verkeersongeval. Bij 92% van de gevallen was er alcoholmisbruik of -afhankelijkheid met relatief vaak comorbide psychiatrische problematiek.
conclusie Verdergaande preventie is mogelijk door het verhogen van de sociale controle, het sneller opsporen van afwijkend rijgedrag en adequate, tijdige behandeling van de alcoholproblematiek en de daarmee samenhangende comorbiditeit.

trefwoorden

trefwoorden alcoholafhankelijkheid, alcoholmisbruik, preventie, rijden onder invloed