Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 20 (1978) 1

Korte bijdrage

M.J. van Trommel

Relationele aspecten van psychotische syndromen in het puerperium, 5 - 20

Korte bijdrage

R.A. Pierloot

Veiligheid en stress in de maatschappij, 21 - 32

Korte bijdrage

J. Hofman

Elektroshock, tussen hoogspanning en kortsluiting, 33 - 40

Korte bijdrage

H. Blijham

De opleiding tot psychiater, 41 - 46

Korte bijdrage

W. Vandereycken

Magerzucht en bewegingsdrang - De betekenis van hyperactiviteit bij anorexia nervosa (deel I), 61 - 78

Korte bijdrage

I. E. I. M. van Eynde

Enkele nieuwe woonvormen voor psychiatrische patiënten, 79 - 94

Korte bijdrage

J. Hartman

Patiënt-staff meeting, ideologie en praktijk, 95 - 123

Korte bijdrage

W. Vandereycken

Magerzucht en bewegingsdrang - De betekenis van hyperactiviteit bij anorexia nervosa (deel II), 135 - 151

Korte bijdrage

P.J. van der Leeuw

Over de betekenis van de briefwisseling tussen Freud en Jung voor de studie van de geschiedenis der ideeën, 152 - 174

Korte bijdrage

W. J. Pool

Sociotherapie, TBR en leertheoretisch behandelingsmodel, 175 - 181

Korte bijdrage

R. Th Schoenmaker

De heautoscopische hallucinatie, 182 - 191

Korte bijdrage

J.A.F. Colaco Belmontes

Een psychofysiologisch depressie-model, 203 - 229

Korte bijdrage

A.C. van den Hout

Psychiatrische patiënten en hun hulpverleners, 230 - 241

Korte bijdrage

P. Nijs

De daad bij het woord - Kanttekeningen rond het Masters en Johnson's fenomeen, 242 - 257

Korte bijdrage

C.A.L. Hoogduin, R.J. van den Bosch

Vermijding van opname, 258 - 266

Korte bijdrage

E. Collumbien, R.A. Pierloot

Varianten van 'Short-term Dynamic Psychotherapy', 275 - 284

Korte bijdrage

J.A. Schipper

`De chronische patient': behandeling van een bejegening, 285 - 293

Korte bijdrage

C.B. Bakker

Ethologische gezichtspunten in de psychiatrie, 294 - 306

Korte bijdrage

W.J.H. Dries, W.H.P. Schreurs, G. Buyze, A.J. Schakelaar

Onderzoek naar de invloed van vitaminesuppletie op het gedrag van psychiatrische patienten, 307 - 314

Korte bijdrage

J.J.L. ten Brink

Het recht van de ouders vindt zijn begrenzing in het welzijn van de kinderen, 315 - 319

Korte bijdrage

F.G. Zitman

Motivatie voor therapie, 339 - 346

Korte bijdrage

J.C. Loos

Psychische stress bij 'geavanceerde' medische zorg - de kunstnierbehandeling, 347 - 362

Korte bijdrage

R.C. Hoekstra

Ontwikkelingslijnen en diagnostiek een literatuurreferaat, 363 - 375

Korte bijdrage

F.J.M Rouppe van der Voort

Toepassing van het optimaliteitsconcept bij neurologisch onderzoek bij kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, 376 - 383

Korte bijdrage

J.H. Thiel

Medische vooropleiding van de psychotherapeut; baten en lasten, 397 - 406