Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 1, 53 - 56

Korte bijdrage

Een persoonlijke terugblik op 'Consultatieve psychiatrie'

H.G.M. Rooijmans

In 1972 verscheen in dit tijdschrift het eerste Nederlandstalige artikel over consultatieve psychiatrie. Na een korte weergave van de inhoud hiervan wordt in hoofdlijnen de ontwikkeling van de consultatieve en liaisonpsychiatrie in Nederland en Vlaanderen geschetst. De consultatieve en liaisonpsychiatrie was én is van grote betekenis voor de versterking van de medische identiteit van de psychiatrie. De toekomst kan met vertrouwen tegemoet worden gezien.

trefwoorden consultatieve psychiatrie, liaisonpsychiatrie, ziekenhuispsychiatrie