Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 1, 47 - 51

Korte bijdrage

Ouderenpsychiatrie

L.A. Cahn

In 1969 verscheen in dit tijdschrift van de auteur een artikel over het psychiatrisch ziekenhuis en de geestelijk gestoorde bejaarden. Daarin werd gesteld dat de toenmalige ziekenhuizen in hoge mate tekortschoten bij de opvang van psychisch gestoorde ouderen. Dit leidde later tot het ontstaan van de psychogeriatrische verpleeghuizen, waardoor de ouderenpsychiatrie buiten het blikveld van de psychiatrie dreigde te vallen.
In de toekomst moet worden gestreefd naar een herintegratie uitgaande van de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de ouderenzorg.

trefwoorden ouderenpsychiatrie, psychiatrisch ziekenhuis, psychogeriatrisch verpleeghuis