Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 1, 29 - 33

Korte bijdrage

Psychiatrie in sociaal perspectief: de betekenis van Trimbos

R. Giel

In vogelvlucht wordt de ontwikkeling van het sociaal-culturele perspectief in de psychiatrie gedurende de laatste veertig jaar geschetst tegen de achtergrond van een artikel van Trimbos uit 1972. Geconstateerd wordt dat de aanvankelijke rijkdom ervan is verkeerd in pure armoede. De psychiater is tot een medisch specialist geworden door middel van de vernauwing van zijn blik binnen het biomedische model. De toekomst zal leren dat de verschillende modellen onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

trefwoorden sociaal-cultureel perspectief, Trimbos