Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 1, 5 - 9

Korte bijdrage

De psychiatrie en haar alternatieven

J. Pols

Na een korte samenvatting van een artikel van prof. dr. H.G.M. Rooijmans uit 1972, waarin kritiek wordt uitgesproken op toenmalige ideologische en eenzijdige visies op de psychiatrie en op psychiatrische stoornissen, en waarin de discussie over het medisch versus het sociale model kritisch wordt belicht, wordt nader ingegaan op de verdere ontwikkelingen van de psychiatrie in het licht van Rooijmans' bijdrage. Met name de ontwikkeling van de nieuwe classificatiesystemen, de verdere lotgevallen van medisch en sociaal model en het latere biopsychosociale model, alsmede de verdere ontwikkeling van de psychiatrie als empirische wetenschap passeren daarbij de revue.

trefwoorden antipsychiatrie, biopsychosociaal model, theoretische en wetenschappelijke ontwikkeling van de psychiatrie