Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 18 (1976) 1

Korte bijdrage

H.M. van Praag

Over het onmogelijke begrip schizofrenie, 5 - 24

Korte bijdrage

M. van Moffaert

Het syndroom van 'Lasthenie de Ferjol', 25 - 34

Korte bijdrage

J.J.C. Marlet

Klinische aspecten van vrouwen met craniële hyperostosis in een psychiatrisch centrum, 35 - 55

Korte bijdrage

L.A. Cahn, H.F.A. Diesfeldt

Het verloop van dementie op hoge leeftijd, 56 - 64

Korte bijdrage

I. E. I. M. van Eynde

Wonen en hospitalisatie, 87 - 99

Korte bijdrage

H. van Coppenolle, R. Pierloot, J. Wambeke

Evaluatie van eigen evolutie en therapeutische aanpak door patiënten in klinische groepspsychotherapeutische structuren, 100 - 109

Korte bijdrage

D. Jacobs

Directionele en bestuurlijke vragen met betrekking tot klinische voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, 110 - 119

Korte bijdrage

M. Hageman-Bal

Psychoanalytische inzichten in de vrouwelijke seksualiteit, 159 - 170

Korte bijdrage

W. Everaerd

Ervaringen met sextherapie; de 'natuurlijke seksuele reactie' als illusie, 171 - 178

Korte bijdrage

J.A. Groen

Assepoes en ezelsvel, 179 - 190

Korte bijdrage

T. van Rooijen-Smoor

Een feministische benadering van counseling: ervaringen uit de Verenigde Staten, 191 - 202

Korte bijdrage

R. Vecht-van den Bergh

Controversen tussen psychoanalyse en feminisme, 203 - 213

Korte bijdrage

J.A. Groen

Over het masochisme bij de vrouw, 214 - 226

Korte bijdrage

T. Graafsma

Psychotherapie met kinderen in de therapeutische gezinsverpleging (T.G.V.), 247 - 256

Korte bijdrage

M.G.T Kwee

Gedragstherapeutische formulering en behandeling van astma bronchiale: overzicht en experimentele casus, 257 - 280

Korte bijdrage

E. Heylen

Gestalttherapie preliminair ..., 281 - 290

Korte bijdrage

R. van Dijck, H.M. van der Ploeg

Patiënten en hun partners: psychologisch onderzoek bij echtparen op een psychiatrische polikliniek, 291 - 312

Korte bijdrage

F.G. Zitman

De meerjarige poliklinische patiënt, 331 - 340

Korte bijdrage

J. van Heerden

De freudiaanse verspreking en coordinatie, 341 - 346

Korte bijdrage

J.A.C. Bleeker

Video bij het onderwijs in de psychiatrie, 347 - 354

Korte bijdrage

R. van Dijck, H.M. van der Ploeg

Patiënten en hun partners: psychologisch onderzoek bij echtparen op een psychiatrische polikliniek (Deel II), 355 - 363

Korte bijdrage

J. Foudraine

Opvang van de psychotische mens, gedachten over psychotherapie in de psychiatrische inrichting, 399 - 408

Korte bijdrage

I. E. I. M. van Eynde

Therapeutisch klimaat en sociotherapeutische praxis, 409 - 419

Korte bijdrage

R.A. Pierloot, M. Demarsin

Verwijzing vanuit het psychiatrisch ziekenhuis naar pleeggezin en gezinsverpleging, 420 - 433

Korte bijdrage

A.E. Baert

De Community Mental Health Centers in de U.S.A., 434 - 447