Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 15 (1973) 1, 317 - 320

Korte bijdrage

Internistische ervaringen uit een psychiatrische inrichting

F.M. Meijers

Er wordt een algemeen beeld gegeven van wat de internist wacht die werkzaam is in een psychiatrische inrichting. Dat beeld wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden. Er wordt iets dieper ingegaan op het feit dat, niet alleen de psychiatrie, maar ook de psychiater vervreemd is geraakt van de somatische geneeskunde. De mening wordt uitgesproken dat de psychiatrie in beginsel niet meer thuishoort in de faculteit der geneeskunde, maar in die der menswetenschappen. Het hanteren van psychofarmaca zal begeleid moeten worden door artsen, die daarvoor een speciale opleiding hebben genoten.