Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 15 (1973) 1, 289 - 299

Korte bijdrage

Problemen op het grensvlak van ambulante en klinische psychiatrie: sociaal-psychiatrische aspecten

J. van Londen

De opdracht aan de auteur luidde een schets te geven van de problemen op het grensvlak ambulante en klinische psychiatrie. Afgezien werd van een inventarisatie van organisatorische problemen, omdat de recente literatuur hiervan reeds vol is. Als probleemvelden werden aangeduid: —communicatie-aspecten, — harmonisatie en continuïteit van behandeling en revalidatie, —de respectievelijke verantwoordelijkheden voor wie, voor wat en aan wie, — de invloedssferen waaraan de extra- en de intramurale psychiatrie blootstaan, en de doorwerking daarvan naar het grensvlak. Deze onderwerpen werden nader uitgewerkt.