Home

Tvp19 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 12 (1970) 1, 403 - 411

Korte bijdrage

Pipamperone (Dipiperon® , R 3 345) bij de behandeling van gedrags- en karakterstoornissen. Een multicentrisch orienterend onderzoek.

W.K. Amery, J. Daris

Pipamperone werd onder open voorwaarden uitgetest bij 69 patiënten met gedrags- en karakterstoornissen. Na het vinden van de optimale dosis werden de patiënten gedurende één maand gevolgd. Hoewel een placebo-effekt niet met zekerheid mag worden uitgesloten, kan toch worden aangenomen dat het pipamperone in een mediane dagdosis van gemiddeld 120 mg (spreiding: 20-360 mg) een effektief middel is voor de symptomatische behandeling van doelsymptomen als opstandigheid, onbeheerstheid, verbale en werkelijke agressiviteit en negativisme. In deze richting immers wijzen de resultaten die 18 onafhankelijke onderzoekers met pipamperone verkregen aan de hand van een beoordelingsschaal voor gedrags- en karakterstoomissen.