Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 12 (1970) 1, 153 - 171

Korte bijdrage

Psychotherapie van de psychopatische persoonlijkheid

W. Goudsmit

Na enkele opmerkingen over het begrip 'psychopatie' en beschouwingen omtrent enige psychopathologische fenomenen die vaak bij patiënten met het psychopatische syndroom worden gezien, wordt het doel en de methode van psychotherapie bij deze patiënten verder toegelicht en beschreven. Er wordt een onderscheiding gemaakt in identieke psychotherapie en niet-identieke behandelingsvormen. In het vervolg wordt op speciale problemen van de identieke therapie nader ingegaan. Tenslotte volgen enkele algemene opmerkingen betreffende speciale problemen bij de behandeling van dissociale patiënten, waarbij ook kort op de betekenis van de nazorg wordt gewezen.