Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 12 (1970) 1

Korte bijdrage

W.K. van Dijk

De betekenis van erfelijke factoren in de psychiatrie, 3 - 16

Korte bijdrage

M. Kuilman

Kanttekeningen bij de rapportage van GMD-patienten, 17 - 29

Korte bijdrage

F. Grewel

Beschouwingen over bewustzijn, 30 - 38

Korte bijdrage

A.A. Fischer

De ontwikkeling van de psychotherapie in de instituten voor psychotherapie, 41 - 57

Korte bijdrage

C.J.B.J. Trimbos

Geestelijke volksgezondheid en psychotherapie, 58 - 67

Korte bijdrage

J.A. Weijel

De plaats van de psychotherapie in de sociale verzekering, 68 - 79

Korte bijdrage

A.J. Boerman

Roes en kater, 80 - 130

Korte bijdrage

H. van Andel

Vragen rondom psychiatrische revalidatie, 101 - 110

Korte bijdrage

J.C. Loos

Sociale psychologie en psychiatrische revalidatie, 111 - 118

Korte bijdrage

H.W.G. Stöfsel

Enkele beschouwingen naar aanleiding van een katamnetisch onderzoek bij gerevalideerde psychiatrische patienten, 119 - 126

Korte bijdrage

M. J. H. M. Wertenbroek

Wat is psychiatrie?, 137 - 152

Korte bijdrage

W. Goudsmit

Psychotherapie van de psychopatische persoonlijkheid, 153 - 171

Korte bijdrage

P. van der Esch

De vrijheid van met machtiging opgenomen patiënten, 177 - 185

Korte bijdrage

J.H. Blankstein

Gezinstherapie, vanuit psychoanalytisch gezichtspunt, 186 - 197

Korte bijdrage

Psychiatrie in de U.S.A., 198 - 211

Korte bijdrage

J. Maresch

Methodologische aspecten van de psychoanalyse in relatie tot psychologie en psychiatrie, 225 - 249

Korte bijdrage

W. Amery, A.L. Kroft

Het gebruik van een inspuitbaar neurolepticum met lange werkingsduur — Fluspirilene (R 6218) — ter voorkoming van recidiven bij chronische schizofrenen, 250 - 257

Korte bijdrage

M.L. Fuldauer, K.B. Yap, L.J.M. de Wit, L. Georganas

Beschrijving en analyse van een patiente lijdende aan herhaalde automutilaties, o.a. behandeld met L.S.D., psychochirurgie en psychotherapie, 273 - 287

Korte bijdrage

J.A. de Wilde

Grafodiagnostiek en psychiatrie; een overzicht, 288 - 304

Korte bijdrage

R.J.H. Kruisinga

Een nationaal zelfmoordonderzoek, 306 - 308

Korte bijdrage

M.A.J. Romme

'Gezinstherapie', selectie, behandeling, organisatie. Enige ervaringen na een tweejarig experiment., 321 - 329

Korte bijdrage

Th.B. Kraft

Psychiatrische kanttekeningen bij het 'Peter Principe', 330 - 335

Korte bijdrage

N. Meijers

Een milieu-diagram, 336 - 342

Korte bijdrage

F. Bloemsma, F. Bloemsa

Dysfuncties van het medische en het medischtherapeutische model in de psychiatrie , 353 - 361

Korte bijdrage

T. Fris, W. op den Velde

Gewelddadig gedrag, agressie en de gewetensfunctie, 362 - 377